سوالات متداول - امکان ویرایش و ابطال سفارش توسط خودم وجود دارد؟

پاسخ: تا پیش از ثبت نهایی سفارش و دریافت کد سفارش می توانید سفارش خود را اصلاح یا لغو کنید.