سوالات متداول - سوال ۲ : آیا درتمام ساعات شبانه روز می توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

پاسخ : بله شما می توانید در 24 ساعت شبانه روز سفارش خود را ثبت کنید