می‏‌توانم تلفنی سفارشم را ثبت کنم؟

 خیر، امکان ثبت سفارش بصورت تلفنی امکان پذیر نیست.