چطور ثبت سفارش محصول انجام بدم؟

برای خرید از فروشگاه ابتدا پس از انتخاب محصول موردنظر، آنرا به سبد خرید اضافه و مراحل خرید اینترنتی را به ترتیب تکمیل نمایید. حتما در زمان ثبت سفارش مربوطه، تعداد،  رنگ، اندازه و مبلغ نهایی، نام محصول مربوطه را به دقت بررسی و اطمینان حاصل نمایید. پس از آن از طرف تیم پشتیبانی پارس ساوا بوسیله پیامک، تایید ثبت سفارش نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.