سوالات متداول - سوال ۲ : آیا درتمام ساعات شبانه روز می توانم سفارش خود را ثبت کنم؟