4- بازگرداندن کالا

انصراف از خرید و درخواست مرجوعی به کالایی تعلق می‌گیرد که باز نشده و از آن استفاده نشده باشد.
بله، شما در همان روز تحویل کالا ، در صورتی که کالا در شرایط اولیه باشد می توانید کالا را مرجوع کنید.
بله، در صورتی که آسیب در لحظه تحویل پست قابل مشاهده باشد، شما می توانید کالا را تحویل نگیرید .
تا پیش از ثبت نهایی سفارش و دریافت کد سفارش می توانید سفارش خود را اصلاح یا لغو کنید.